KTO JEST WIEKSZY, KTO JEST MNIEJSZY

Jeden z obszarów z zakresu edukacji matematycznej, charakterystyczny dla edukacji przedszkolnej, to miara i mierzenie. Podczas realizowania tego zagadnienia dziecko ustala, co jest większe, co mniejsze, dokonuje pomiaru na różne sposoby, np.: dłonią, palcami, łokciem, krokami, stopą czy określonymi przedmiotami oraz porównuje długości, np.: pasków, sznurków, tasiemek, przedmiotów codziennego użytku. Misie stworzyły własną miarkę wzrostu. Każdy został zmierzony oraz oznaczony na miarce. Udało nam się ustalić, że w grupie Misie najniższy jest Antoś K. a najwyższy jest Błażej. Porównywaliśmy również długości pasków papieru i układaliśmy je od najmniejszego do największego i odwrotnie.

 
 
 

DZIEN NIEPODLEGŁOŚCI

Głównym celem zajęć w tym dniu było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Zapoznaliśmy się ze słowami hymnu, omówiliśmy wygląd godła oraz flagi Polskiej. Każde dziecko otrzymało biało - czerwony kotylion. Każdy wykonał swoją flagę Polski.

 
 
 

CO TONIE A CO PŁYWA?

Eksperyment z wodą podczas którego mieliśmy określić, które przedmioty zatoną a które będą unosić się na wodzie. Testowanymi rzeczami były: patyk, piórko, śrubka, papierowy statek, kamyk. Najpierw zrobiliśmy założenia, który z przedmiotów zatonie a który będzie pływać na powierzchni nastepnie przystąpiliśmy do eksperymentu, sprawdzając czy nasze założenia okazały się słuszne. Eksperyment pomógł nam wykonać zadanie w karcie pracy.

 
 
 

GRAMY W GRE PLANSZOWĄ

Podczas wspólnego grania dzieci:

-nawiązują relacje społeczne,

-uczą się współdziałania i przestrzegania określonych reguł oraz wyrażania emocji,

-konfrontują się z uczuciem przegranej i próbują panować nad złością, a czasem i frustracją.

Gry planszowe rozwijają dziecięcą sprawność motoryczną, spostrzegawczość, refleks, orientację przestrzenną i pamięć. Pozwalają także kształtować analizę oraz syntezę wzrokową i słuchową. Usprawniają mowę, wzbogacają zasoby językowe. Rozwijają myślenie. Wpływają na doskonalenie umiejętności matematycznych dzieci. Rozbudzają zainteresowania. Misie podzielone zostały na dwie drużyny - różowa i fioletowa. Do gry używaliśmy dużej kostki. Każda drużyna  otrzymywała zadania ruchowe do wykonania.

 
 
 
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
 
Jak co roku w przedszkolu obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. W tym roku nie przynosiliśmy pluszowych zabawek, ale portrety misiów wykonane w domu. Z przyniesionych prac zrobiliśmy galerię. Każde dziecko opowiedziało o swojej pracy i przedstawiło swojego misia. Wszyscy otrzymali dyplomy oraz medal Przyjaciela Pluszowego Misia.