Czcionka

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach

podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 27.02.2023

godz. 800

do 05.03.2023

godz. 1500

-

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.03.2023

godz. 800

do 17.03.2023

godz. 1200

od 22.05.2023

 godz. 800

do 29.05.2023

godz. 1500

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 06.03.2023

godz. 800

do 31.03.2023

godz. 1500

od 22.05.2023

 godz. 800

do 12.06.2023

godz. 1500

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

05.04.2023

godz. 800

15.06.2023

godz. 800

5.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 05.04.2023

godz. 800

do 18.04.2023

godz. 1500

od 15.06.2023

godz. 800

do 21.06.2023

godz. 1500

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.04.2023

godz. 800

22.06.2023

godz. 1500