LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

 

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

OŚWIADCZENIE WOLI

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI


 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


 

 

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

                              DOKUMENTY DO POBRANIA