Czcionka

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach

podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Lp.

Rodzaj czynności

 Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 22.02.2022

do 28.08.2022

----------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2022

do 11.03.2022

od 01.07.2022

do 13.07.2022

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14.03.2022

do 30.03.2022

od 14.07.2022

do 21.07.2022

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31.03.2022

22.07.2022

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 01.04.2022

do 15.04.2022

od 25.07.2022

do 29.07.2022

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.04.2022

02.08.2022

 

 

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA