Czcionka

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach

podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

 Terminy

w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 23.02.2021

do 01.03.2021

----------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2021

do 12.03.2021

od 01.07.2021

do 13.07.2021

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15.03.2021

do 30.03.2021

od 14.07.2021

do 21.07.2021

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31.03.2021

22.07.2021

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 01.04.2021

do 16.04.2021

od 23.07.2021

do 30.07.2021

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.04.2021

03.08.2021

   

 

DOKUMENTY DO POBRANIA