Czcionka

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego,

w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach

podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 19.02.2024

godz. 800

do 27.02.2024

godz. 1500

-

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 04.03.2024

godz. 800

do 18.03.2024

godz. 1200

od 20.05.2024

 godz. 800

do 29.05.2024

godz. 1500

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 04.03.2024

godz. 800

do 03.04.2024

godz. 1500

od 20.05.2024

 godz. 800

do 12.06.2024

godz. 1500

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2024

godz. 800

17.06.2024

godz. 800

5.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 08.04.2024

godz. 800

do 18.04.2024

godz. 1500

od 17.06.2024

godz. 800

do 21.06.2024

godz. 1500

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.04.2024

godz. 800

24.06.2024

godz. 1500