Czcionka

 

 

Rozpoczęcie:

 

 1 września 2020 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna:

 

 23- 31 grudnia 2020 r.      

 

Ferie zimowe:

 

 01- 14 lutego 2021 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna:

 

01- 06 kwietnia 2021 r.

 

Zakończenie:

 

25 czerwca 2021 r.

 

Ferie letnie

 

 26 czerwca- 31 sierpnia 2021 r.

 

 

Na podstawie § 5 ust.1 Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093 z późn. zm.) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 są:

2 listopada 2020 r.

4, 5 stycznia 2021 r.

4 maja 2021 r.

25, 26, 27 maja 2021 r. - Egzamin Ósmoklasisty

4 czerwca 2021 r.