Czcionka

 

 

Rozpoczęcie:

 

 1 września 2021 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna:

 

 23- 31 grudnia 2021 r.      

 

Ferie zimowe:

 

 14- 27 luty 2022 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna:

 

14- 19 kwietnia 2022 r.

 

Zakończenie:

 

24 czerwca 2022 r.

 

Ferie letnie

 

 25 czerwca- 31 sierpnia 2022 r.

 

 

Na podstawie § 5 ust.1 Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093 z późn. zm.) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 są:

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

15 czerwca 2022 r.

17 czerwca 2022 r.