Czcionka

 

 

Rozpoczęcie:

 

4 września 2023 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna:

 

 23- 31 grudnia 2023 r.      

 

Ferie zimowe:

 

 29 stycznia- 11 lutego 2024 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna:

 

28 marca- 2 kwietnia 2024 r.

 

Zakończenie:

 

21 czerwca 2024 r.

 

Ferie letnie

 

 22 czerwca- 31 sierpnia 2024 r.

 

 

Na podstawie § 5 ust.1 Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093 z późn. zm.) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 są:

2, 3 listopada 2023 r.

22 grudnia 2023 r.

2 maja 2024 r.

14, 15, 16 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.