Czcionka

 

 

Rozpoczęcie:

 

 1 września 2022 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna:

 

 23- 31 grudnia 2022 r.      

 

Ferie zimowe:

 

 16- 29 stycznia 2023 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna:

 

6- 11 kwietnia 2023 r.

 

Zakończenie:

 

23 czerwca 2023 r.

 

Ferie letnie

 

 24 czerwca- 31 sierpnia 2023 r.

 

 

Na podstawie § 5 ust.1 Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093 z późn. zm.) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 są:

14 października 2022 r.

31 października 2022 r.

22 grudnia 2022 r.

2 maja 2023 r.

23, 24, 25 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.