Czcionka
 

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/20224


MONIKA GRZEMBA
- PRZEWODNICZĄCY

ADAM POPCZYK  - ZASTĘPCA

HANNA WÓJCIK - SKARBNIK

MAREK WIECZOREK - SEKRETARZ

 

 

Składka roczna na Radę Rodziców została określona ustalona na poziomie 60/80/100 zł na rok zgodnie z deklaracją rodzica.

 

Składki Komitetu Rodzicielskiego  można wpłacać na konto:

P K O   B P     NR  RACHUNKU     29 1020 2368 0000 2002 0429 2579

Przy wpłacie należy podać : imię i nazwisko ucznia, klasę i wysokość składki.