Czcionka
 

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

AGNIESZKA SKOTAREK - PRZEWODNICZĄCA

ŁUKASZ BURY  - ZASTĘPCA

HANNA WÓJCIK - SKARBNIK

ALEKSANDRA POPCZYK - SEKRETARZ

 

  

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

MIRELA AUGUSTINIOK

AGATA WÓJCIK

MONIKA GRZEMBA


 

Składka roczna na Radę Rodziców została określona na zebraniu organizacyjnym rodziców na poziomie   60 zł  na cały rok.

 

Składki Komitetu Rodzicielskiego  można wpłacać na konto:

P K O   B P     NR  RACHUNKU     29 1020 2368 0000 2002 0429 2579

Przy wpłacie należy podać : imię i nazwisko ucznia, klasę i wysokość składki.

 

UBEZPIECZENIE UCZNIA