DZIECI 4  LETNIE

Wychowawcy:

Agnieszka Spałek, Anna Niedzielska

 

"Jestem Misiem-przedszkolakiem,

    który śpiewa, tańczy sam

  Nie grymaszę i nie płaczę

i wesołą minę mam"  

 

WRZESIEŃ 

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD