Czcionka
 

„Pamiętając o przeszłości uczymy i wychowujemy dla przyszłości”

 
 
 
 mgr Adam Świątek

 Dyrektor Zespołu

wychowanie fizyczne

 mgr Dorota Zając

 Wicedyrektor Zespołu

pedagog szkolny, surdopedagog, terapia pedagogiczna, nauczyciel informatyki

 mgr Iwona Burzyk

nauczyciel języka polskiego

 mgr Joanna Korbel

kierownik świetlicy szkolnej

 mgr Iwona Butrej

nauczyciel biologii

 mgr Anna Wilczek

nauczyciel języka niemieckiego

 mgr Patrycja Kwiatek

nauczyciel informatyki, wychowawca świetlicy szkolnej

 mgr Klaudia Działach

nauczyciel plastyki i techniki, wychowawca świetlicy szkolnej

 mgr Sabina Gendziwełna           

nauczyciel wychowania fizycznego

 mgr Patrycja Heinze

nauczyciel wychowania fizycznego

 mgr Izabela Janda

nauczyciel przyrody, geografii i chemii

 mgr Magdalena Suchowierzch

nauczyciel wspomagający

 mgr Sylwia Kała

nauczyciel wspomagający

 mgr Mirosława Pala- Zdeb

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i muzyki

 mgr Dagmara Wawrzyniak

psycholog

 mgr Natalia Nolewajka

pedagog specjalny

 mgr Magdalena Podsiadło

nauczyciel wspomagający

 mgr Barbara Liwowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 mgr Jolanta Lubojańska - Kopydłowska               

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej

 mgr Sylwia Mirzejewska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 mgr Julia Skopp-Brzezińska

nauczyciel matematyki i fizyki

 mgr Aleksandra Oleszko

wych. przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, szkolna logopedia

 mgr Patryk Łoziak

nauczyciel wychowania fizycznego

 mgr Sandra Moszny

nauczyciel wychowania fizycznego

 mgr Anna Piotrowska

nauczyciel języka angielskiego

 mgr Grzegorz Wójcicki

nauczyciel wychowania fizycznego

 mgr Małgorzata Zając

nauczyciel języka polskiego

 mgr Ewelina Kocot

nauczyciel bibliotekarz

 mgr Iwona Kusz

pedagog szkolny i logopeda

 mgr inż. Izabela Nowak - Mączko                      

nauczyciel matematyki

 mgr Joanna Wójcik-Słaboń

nauczyciel religii

 mgr Alina Szewera

nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy szkolnej

 mgr Joanna Ziętal

nauczyciel historii, wychowania do życia w rodzinie i wiedzy
o społeczeństwie, wychowawca świetlicy szkolnej

 mgr Iwona Kowalczyk

nauczyciel języka angielskiego

 mgr Joanna Kurzac

nauczyciel doradztwa zawodowego

 mgr Iwona Wojniłowicz

wych. przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 mgr Sabina Jagieła

wych. przedszkolne

 mgr Agnieszka Spałek

wych. przedszkolne

 mgr Anna Niedzielska

wych. przedszkolne

 mgr Magdalena Wróbel

wych. przedszkolne

 mgr Martyna Krauze-Moskal

wych. przedszkolne, terapia pedagogiczna

 mgr Ludmiła Klytta

wych. przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, język angielski, nauczyciel muzyki

 mgr Monika Kozieł

wych. przedszkolne, logopedia

 mgr Magdalena Koprowska

wych. przedszkolne