Czcionka

Powspominajmy...

 

 

 

1828 r.

W Wielkiej Dąbrówce powstaje pierwsza jednoizbowa szkoła ludowa, w której uczy się około 80 uczniów.

1867 r.

Wybudowana zostaje szkoła wieloizbowa.

1873 r.

Wprowadza się naukę w języku niemieckim.

1910 r.

Istnieją dwie szkoły liczące 14 klas.

1921 r.

Wielka Dąbrówka w wyniku plebiscytu na Górnym Śląsku przyłączona zostaje do Polski. Do szkoły powraca język polski.

1931 r.

Szkoła nr 1 nosi imię Karola Miarki a kieruje nią Józef Janus.

1940 r.

Otwarcie szkoły niemieckiej. Zapisanych jest 1150 uczniów.

1945 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Nauka w języku polskim.

1959 r.

Połączenie dwóch szkół w Dąbrówce Wielkiej pod kierownictwem Bronisławy Poniatowskiej.

1959 r.

Z inicjatywy społeczeństwa Dąbrówki Wielkiej wmurowana zostaje w korytarzu szkolnym tablica poświęcona byłemu kierownikowi szkoły Józefowi Janusowi.

1966 r.

Wprowadza się ośmioklasową szkołę podstawową.

1967 r.

Powstaje Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły.

1973 r.

Dąbrówka Wielka włączona zostaje jako dzielnica do Brzezin Śląskich. Szkoła otrzymuje nr 3.

1975 r.

W wyniku kolejnej reformy Dąbrówka Wielka włączona zostaje do Piekar Śląskich a szkoła otrzymuje numer 16.

1978 r.

Uroczyste otwarcie nowej szkoły imieniem XXXV - lecia Ludowego Wojska Polskiego.

1990 r.

Zmiana imienia szkoły na Wojska Polskiego.

1993 r.

W pierwszą rocznicę śmierci wieloletniej dyrektorki szkoły - Barbary Grzybowskiej, odsłonięta zostaje we wnętrzu tablica pamiątkowa.

1995 r.

Otwarta zostaje Szkolna Izba Regionalna.

1996 r.

Organem prowadzącym szkołę zostaje Gmina Piekary Śląskie. Pełna nazwa szkoły brzmi: Miejska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Wojska Polskiego w Piekarach Śląskich.

1999 r.

Powstaje pracownia komputerowa.

1999 r.

Reforma oświaty wprowadza sześcioklasową szkołę podstawową.

2003 r.

 

Otwarcie Klubu Europejskiego.

Otwarcie nowej pracowni komputerowej.

2005 r.

Przeniesienie Miejskiego Przedszkola nr 14 i Miejskiej Biblioteki na teren budynku szkoły.

2006 r.

Powstaje Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 z połączenia Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 16 i Miejskiego Przedszkola nr 14.

Remont budynku szkoły - elewacja, wymiana okien, malowanie sal i korytarzy.

2008 r.

Nadanie Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu nr 2 imienia Jerzego Wójcika