Czcionka

JERZY WÓJCIK

 ur. 22.04.1933 w Dąbrówce Wielkiej,

zm. 10.03.2008 w Katowicach

 

   Artysta baletu, pedagog, choreograf, folklorysta. Od lipca 1953r. artysta baletu Zespołu „Śląsk”, później tancerz Zespołu „Mazowsze”. W latach 1981-1990 Zastępca Dyrektora Zespołu „Mazowsze”. Powrócił do ”Śląska” w 1990r. – po powrocie do Instytucji St. Hadyny. W Warszawie ukończył zaoczne Studium Kultury Oświaty Dorosłych. Uczestnik  profesjonalnych kursów tańców narodowych oraz kursu menedżerów dla pracowników instytucji kultury. Konsultant zespołów folklorystycznych, współorganizator wielu krajowych i zagranicznych warsztatów edukacyjnych z zakresu muzyki, tańca i strojów ludowych. Juror wielu przeglądów i konkursów zespołów folklorystycznych.


    Był wychowankiem i wieloletnim współpracownikiem St. Hadyny, E. Kamińskiej i M. Zimińskiej – Sygietyńskiej. Ponad 20 lat był kierownikiem i choreografem regionalnego Zespołu „Juhas”. Jego twórcze opracowania dla Zespołu zdobyły wiele cennych nagród  w kraju i za granicą m.in. Złotą Trombitę na Festiwalu Polskich Górali w Żywcu, Puchar Tatr, Złoty Liść, Ciupagę Dziennikarzy, Nagrodę Publiczności na  Międzynarodowym  Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem i wiele innych. W roku 1989 Jerzy Wójcik,  jako wyróżniający się artysta baletu, pedagog, choreograf i folklorysta otrzymał ZŁOTY MEDAL JAPOŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KONCERTOWEGO MIN – ON - w uznaniu za wielki wkład w kreowaniu nowych wydarzeń kulturalnych, które łączą narody i umacniają pokój na świecie.

    Od śmierci Stanisława Hadyny  (styczeń 1999) do marca 2008 roku  kierował pracą artystyczną Zespołu „Śląsk”. Wiele uwagi poświęcił rozbudowie zasobów repertuarowych Zespołu oraz kształtowaniu możliwie szerokiej oferty spektakli. Wielką wagę przywiązywał także do utrzymania niepowtarzalnego charakteru wyrazu artystycznego. Jego autorską koncepcją jest program galowego koncertu wokalnego, program pieśni maryjnych „Bogurodzica”, koncert kolęd i pastorałek z udziałem  zespołu baletowego pt. ”Narodziła nam się dobroć”, koncert wokalny mistrzów  muzyki klasycznej, koncert edukacyjny „Piękna nasza Polska cała” oraz koncert galowy „A to Polska właśnie”, obejmujący przede wszystkim popularne pieśni i tańce Górnego Śląska, w oryginalnych unikatowych strojach rozbarskich, które osobiście zgromadził. Stworzył monograficzny nowy program Zespołu – „Kilar”, który został przyjęty entuzjastycznie przez publiczność i recenzentów, a także przez autora muzyki, Wojciecha Kilara. Na Jubileusz Pięćdziesięciolecia „Śląska” przygotował z całym składem wykonawczym chóru, baletu i orkiestry trzy kolejne programy  - widowisko baletowe „Wróżby” do muzyki Stanisława Moniuszki, koncert oratoryjny "REQUIEM” Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz specjalny program koncertu jubileuszowego. Wszystkie działania Jerzego Wójcika na niwie artystycznej zmierzały do ukształtowania perfekcji artystycznej Zespołu i możliwie szerokiego wyeksponowania jego różnorodnych możliwości wykonawczych.

 

     Z wielką troską i zaangażowaniem odnosił się do uczestnictwa Zespołu ”Śląsk” we wszystkiego rodzaju przedsięwzięciach promujących region śląski i Polskę w świecie. Obecność „Śląska” na scenach światowych w znaczącym zakresie była dziełem Jerzego Wójcika. Zorganizował szereg zagranicznych tras koncertowych i kierował ich przebiegiem: Czechosłowacja, Francja – 1992, Holandia, Francja – 1993, Belgia, Francja, Wielka Brytania – 1994, Holandia, Francja – 1995, Francja-1996, Austria, Francja – 1997, Czechy, Niemcy, Stany Zjednoczone, Słowacja – 1998, Chiny, Hiszpania – 1999, Niemcy, Watykan – 2000, Austria, Maroko, Słowacja, Włochy – 2001, Japonia, Szwecja – 2002, Japonia – 2004, Francja – 2005, Watykan 2007. To niezmiernie istotny rozdział w aktywności Jerzego Wójcika, a zarazem Jego wielki wkład w rozsławianie kultury regionu i kraju za granicą.

W swoim dorobku posiadał prestiżowe wyróżnienia:  Medal Komisji Edukacji Narodowej, srebrny medal „Zasłużony kulturze - Gloria Artis” (2006) czy, przyznaną na krótko przed śmiercią, Nagrodę Artystyczną Marszałka Województwa śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie choreografii (2007).

Jerzy Wójcik był wyjątkowym przykładem zespolenia wielkiej wiedzy i doświadczenia artystycznego z pasją dynamicznego kreatora współczesnych wartości kultury narodowej. Działalność artystyczna Zespołu „Śląsk” – instytucji wiernej tradycji, zarazem aktywnie poszukującej nowych dróg rozwoju - jest tego pięknym przykładem i wielką zasługą dla Rzeczypospolitej.

Dyrektor Jerzy Wójcik zmarł 10 marca 2008 roku w Katowicach. Jego prochy spoczęły w katakumbach na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Pozostanie w pamięci jako niezwykle kreatywny dyrektor artystyczny, wspaniały twórca i wielki człowiek.

 

 źródło: www.zespolslask.pl