Akcja profilaktyczna "Bezpieczne Piekary" w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich
 
Wystąpiło dla nas Centrum Uśmiechu "Frutaki show",  dzieci uczestniczyły w zabawie razem z artystami.
Po koncercie dzieci brały udział w praktycznych zajęciach na stworzonej specjalnie mini ulicy z przejściem dla pieszych i znakami drogowymi ucząc się  zasad bezpiecznego poruszania się na drodze. Organizacja wydarzenia była możliwa dzięki wsparciu Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Policji, Straży Miejskiej, Wopr i ZGK i Radia Piekary.
 

 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 2023
 
Ach, co to był za dzień w naszym przedszkolu!
Z tej okazji wszyscy uczestniczyliśmy w "Piżama Party". Każdy z nas miał na sobie ulubiony strój nocny. Świetnie się bawiliśmy w nastrojowo przygotowanej na tę okazję sali. Były tańce, pląsy i zabawy przy muzyce. Humory wszystkim dopisywały, co zresztą widać na wszystkich zdjęciach. Wzięliśmy udział w pamiątkowej sesji fotograficznej w nocnej scenerii. Na zakończenie zabawy mieliśmy słodki poczęstunek. 
To był niezapomniany dzień!

 

 

We wtorek 19.09 uczestniczyliśmy w interaktywnym spektaklu ekologicznym zorganizowanym przez Urząd Miasta Piekary Śląskie. Wraz z bohaterami bajki "Czerwony Kapturek" mieliśmy okazję przypomnieć sobie sens recyklingu i zasady segregacji śmieci. Naszym zadaniem było pomóc Czerwonemu Kapturkowi i pani leśnik złapać zaśmiecającego las wilka na gorącym uczynku.
Po przestawieniu wysłuchaliśmy krótkiej prelekcji, z której zapamiętaliśmy dwa morały:
- kości i mięso wyrzucamy do śmieci zmieszanych, a nie do pojemnika BIO!
- kartony po mleku umieszczamy w żółtym pojemniku na plastik, a nie na papier!
Dziękujemy aktorom za wspólne spotkanie, a Urzędowi Miejskiemu za zorganizowanie wydarzenia oraz prezent w postaci magnesu na lodówkę.

 

Drodzy Rodzice!
W związku z rozpoczęciem nowego roku przedszkolnego 2023/2024 serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się 29 sierpnia (wtorek) o godz. 16.00 na sali gimnastycznej. Następnie w grupach odbędą się spotkania z wychowawcami.

Szanowni Rodzice,

nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpoczyna się 6 marca 2023 r. od godz. 800. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego VULCAN – nabór do przedszkoli.

System będzie uruchomiony od godz. 800 w dniu 6 marca 2023 r. do godziny 1200 w dniu 17 marca 2023 r.  W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których wniosek rekrutacyjny zostanie wypełniony w systemie VULCAN, wydrukowany i dostarczony z podpisami rodziców/prawnych opiekunów do „przedszkola pierwszego wyboru”.

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Strona do logowania: www.piekaryslaskie.przedszkola.vnabor.pl

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/prawni opiekunowie składają jedynie w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, tj. od 27 lutego do 5 marca 2023 roku deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w formie papierowej. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. Po złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – dane dziecka zostaną wprowadzone do systemu informatycznego, który automatycznie zablokuje możliwość udziału dziecka w procesie rekrutacyjnym. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy w terminie do 15 września 2023 r. W przypadku, gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.

 

Szanowni Rodzice,

zgodnie z decyzją II Zastępcy Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, Pana Pawła Słoty poniżej zamieszczamy plan dyżurów miejskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piekary Śląskie. Nasze przedszkole w 2023 r. będzie pełnić dyżur wakacyjny w lipcu.

LIPIEC 2023 r.

MP1, MP2, MP4, MP8, MP10, ZSP2, ZSP3

SIERPIEŃ 2023 r.

MP3, MP5, MP7, MP11, MP13, Miejskie Przedszkole Nr 15 zostaje wyłączone z dyżuru wakacyjnego z uwagi na remont toalet w całej placówce, MP17, ZSP1.