Miło nam poinformować, iż Paulinka Minkus z grupy Krasnale została laureatką w konkursie wokalnym pt." Razem możemy wszystko" organizowanym przez Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich.
 
Gratulujemy!!!
 
 
 

 

Z okazji Dnia Rodziny przedszkolaki przygotowały występy artystyczne i upominki dla rodziców. 

Mali aktorzy zaprezentowali niespodzianki dla rodziców przed kamerą. Rodzice otrzymali nagrania video, które w tym roku były namiastką wspólnego spotkania z okazji tego wyjątkowego święta. 

Dzieci z wielkim zaangażowaniem przygotowywały się do przedstawień. Chciały w ten sposób pokazać swoją wielką miłość do Mamy i Taty. 

Wielkie brawa dla małych artystów!

Kochani rodzice, życzymy wam codziennego odkrywania radości z bycia razem z rodziną, ciepła i pozytywnych emocji utrwalających dobre wzorce pozostające w nas na zawsze.

Życzymy wszystkim rodzinom jak najwięcej ciepła i serdecznych uczuć, wzajemnej bliskości, zrozumienia i szacunku. Życzymy dużo wspólnie spędzonego czasu, który pozwala budować nierozerwalne i najcenniejsze z ludzkich więzi - więzi rodzinne!

 

 

Majówka tuż, tuż. W piątek 30 kwietnia przedszkolaki zostały obdarowane przez Panią Dyrektor flagami. Spotkanie było okazją do rozmów o Polsce, symbolach narodowych oraz zbliżających się uroczystościach - Święcie Pracy, Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święcie Konstytucji 3-go maja.

W czwartek 29 kwietnia Wędrujący Pan Kropelka zawitał do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich! Grupy "Krasnali", "Pszczółek" i "Motyli" miały okazję się z Panem Kropelką dobrze poznać!  Dzieci dowiedziały się o historii krwiodawstwa oraz o tym, że oddawanie krwi naprawdę ratuje ludzkie życie! Oprócz tego dzieci pobawiły się, wykonały przepiękne prace plastyczne oraz... obejrzały wspaniały teatrzyk! Na koniec każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i gniotki.

 

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z wydanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 26 marca 2021 r. w okresie od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. przedszkole będzie zamknięte.

W tym okresie na wniosek rodziców przedszkole zapewnia opiekę dla:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 5. wykonują działania ratownicze,

 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.


W celu zapewnienia opieki dziecku Rodzice w/w grup zobowiązani są do złożenia wniosku do dyrektora o objęcie dziecka opieką czasie ograniczenia funkcjonowania przedszkola.

Istnieje możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego dla rodziców pozostałych grup zawodowych.

Do naszego przedszkola trafiły drzewka owocowe, które zostały nam przekazane przez Urząd Miasta Piekary Śląskie. To proekologiczny pomysł, dzięki któremu… przedszkolaki zasadzą się na drzewa.

Nasze przedszkolaki z wychowawczynią zasadziły drzewka na terenie naszej placówki. Dzieci dzięki projektowi będą mogły opiekować się drzewkami, a w przyszłości zebrać owoce. Dziękujemy za drzewka owocowe i możliwość wzięcia udziału w projekcie.