Czcionka

6.00 - 8.15                         

Schodzenie się dzieci, planowanie dnia, wspomaganie rozwoju dzieci poprzez gry, zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe; ćwiczenia mowy, oddechowe, artykulacyjne; zabawy konstrukcyjne, kołowe, rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej.

8.15 – 8.30

Przygotowanie do śniadania: zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

  8.30 – 9.00   

Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

9.00 – 11.45 Zajęcia dydaktyczne, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Organizowanie zabaw ruchowych, zajęcia sportowe, prace porządkowe. Podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą. Zabawy dowolne i indywidualne.
11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne.

12.00 – 12.30

Obiad – samodzielne spożywanie posiłku, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

12.30 – 13.45

Odpoczynek po obiedzie. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali, ogrodzie przedszkolnym. Zabawy integracyjne w grupie, zajęcia dodatkowe, prace porządkowe, słuchanie bajek, zabawy indywidualne.

13.45 – 14.00

Przygotowania do podwieczorku: zabiegi higieniczne.

14.00 – 14.20

Podwieczorek.

14.20 – 16.00

Zabawy swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Rozmowy indywidualne, tworzenie sytuacji rozwijające indywidualne zdolności, zainteresowania. Rozchodzenie się dzieci do domów.