Czcionka

Czytajmy, bo czytanie jest drugim życiem.

Józef Ignacy Krasicki

 

 BIBLIOTEKARZ:  mgr Ewelina Kocot

 

BIBLIOTEKA CZYNNA

PONIEDZIAŁEK

8.00 - 14.00

WTOREK

8.00 - 14.00

ŚRODA

8.00 - 14.00

CZWARTEK

8.00 - 14.00

PIĄTEK

8.00 - 14.00

 

 

W bibliotece organizowane są: tematyczne wystawy książek, lekcje biblioteczne, imprezy i konkursy  czytelnicze.

 

Biblioteka szkolna poleca!

  

NASZE DZIAŁANIA:

 NARODOWE CZYTANIE 2022

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

KONKURS CZYTELNICZY