Nastolatka z blond włosami i w okularach, ubrana t-shirt, dżinsy i trampki siedzi na podłodze i trzyma laptopa na kolanach. W tle biała pusta ściana. Po lewej stronie napis "Loguj się z głową" - bezpieczne korzystanie z internetu. Pod napisem strzałka prowadząca do laptopa dziewczyny, zakończona kołem.

W dniach od 25 do 29 stycznia 2021r. uczniowie klas IV-VIII na lekcjach informatyki wezmą udział w programie profilaktyki "Loguj się z głową". Program został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia. Jest odpowiedzią na zagrożenia, które wynikają z korzystania z internetu przez dzieci i młodzież.

Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III będą kontynuować naukę w formie stacjonarnej w szkole według ustalonego planu lekcji, który jest w dzienniku elektronicznym. Proszę sprawdzić aktualny plan.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 1,5 metra od kolejnego rodzica z dzieckiem czy pracownika szkoły. Rodzic odprowadzający dziecko przychodzi w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta.

Nadal obowiązują Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 w ZSP2, z którymi wszyscy zapoznawali się we wrześniu.

Do szkoły uczniowie wchodzą: klasy I - dolnym wejściem, a klasy II-III - górnym wejściem. Zachowujemy reżim sanitarny. Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach ochronnych, dezynfekują ręce przy wejściu. Poruszając się po szkole – w szatni, na korytarzach, toaletach noszą maseczki, które zdejmują na lekcji.

Uczniowie uczą się w swoich klasach, przechodząc tylko na zajęcia z wychowania fizycznego i informatyki. Każda klasa wychodzi na przerwę na korytarz szkolny w określonym czasie. Uczniowie przebywają na wysokości swoich sal, nie rozchodzą się po całym korytarzu. W czasie każdej przerwy będzie wietrzona sala, a w razie potrzeby także w czasie lekcji. Korytarze przed każdą przerwą i po przerwie będą na bieżąco wietrzone.

Świetlica szkolna będzie funkcjonowała w dotychczasowych godzinach od 7.00 – 16.30. Uczniowie korzystający z obiadów w szkole, będą je spożywać, w wyznaczonym dla każdej klasy czasie, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich w okresie ferii zimowych funkcjonuje stacjonarnie codziennie od godz. 8:00 do 19:00. Oferujemy bezpłatne wsparcie w formie diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, a także w formie porad i konsultacji dla rodziców. 

Ferie 4-17 stycznia 2021

 Wszystkim uczniom życzymy zdrowych i bezpiecznych ferii !!!

Grecki, Grecja, Ramki, MitologiaStarożytni Grecy ogromną wagę przywiązywali do swojej religii. Wierzyli w różnych bogów. Składali im ofiary. Wierzono, że mieszkali na świętej górze Olimp. Byli oni wiecznie młodzi i nieśmiertelni. Wyglądem przypominali istoty ludzkie. Uczniowie z klasy 5a podczas trwania lekcji online z historii zaprezentowali sylwetki wybranych bogów greckich i mitycznych herosów.

banner_ogolny_kampanii

W grudniu, podczas lekcji informatyki, uczniowie klas 2-7 uczestniczyli w kampanii edukacyjnej "Bądź z innej bajki".  Celem kampanii jest uświadomienie dzieciom, że zagrożenia, z którymi mogą się zetknąć w wirtualnym świecie, są równie prawdziwe jak te pojawiające się w świecie realnym. Internet jest kopalnią wiedzy i rozrywki, jednak nie można zapominać o tym, że jest też źródłem niebezpieczeństw.