Miło nam jest poinformować, że w konkursie grafiki komputerowej pt. "Magia Świąt- wykonujemy kartkę świąteczną":
I miejsce zajęła Nina Grzemba z klasy VI b
II miejsce zajął Michał Kmietowicz z klasy IV a
III miejsce zajął Szymon Wąchała z klasy V a 
Wyróżnienie otrzymała Zuzanna Ciupka z klasy III b

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do zapoznania się z Ogólnopolską Kampanią Społeczną, realizowaną pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

Celem Kampanii, realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020, jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Kampanii zostały przygotowane, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII.

FILM DLA UCZNIÓW KLAS I-III

FILM DLA UCZNIÓW IV-VIII

„I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, matkę, osiołka, Betlejem”.

  ks. Jan Twardowski

Nastolatka z blond włosami i w okularach, ubrana t-shirt, dżinsy i trampki siedzi na podłodze i trzyma laptopa na kolanach. W tle biała pusta ściana. Po lewej stronie napis "Loguj się z głową" - bezpieczne korzystanie z internetu. Pod napisem strzałka prowadząca do laptopa dziewczyny, zakończona kołem.

W dniach od 25 do 29 stycznia 2021r. uczniowie klas IV-VIII na lekcjach informatyki wezmą udział w programie profilaktyki "Loguj się z głową". Program został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia. Jest odpowiedzią na zagrożenia, które wynikają z korzystania z internetu przez dzieci i młodzież.

Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III będą kontynuować naukę w formie stacjonarnej w szkole według ustalonego planu lekcji, który jest w dzienniku elektronicznym. Proszę sprawdzić aktualny plan.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 1,5 metra od kolejnego rodzica z dzieckiem czy pracownika szkoły. Rodzic odprowadzający dziecko przychodzi w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta.

Nadal obowiązują Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 w ZSP2, z którymi wszyscy zapoznawali się we wrześniu.

Do szkoły uczniowie wchodzą: klasy I - dolnym wejściem, a klasy II-III - górnym wejściem. Zachowujemy reżim sanitarny. Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach ochronnych, dezynfekują ręce przy wejściu. Poruszając się po szkole – w szatni, na korytarzach, toaletach noszą maseczki, które zdejmują na lekcji.

Uczniowie uczą się w swoich klasach, przechodząc tylko na zajęcia z wychowania fizycznego i informatyki. Każda klasa wychodzi na przerwę na korytarz szkolny w określonym czasie. Uczniowie przebywają na wysokości swoich sal, nie rozchodzą się po całym korytarzu. W czasie każdej przerwy będzie wietrzona sala, a w razie potrzeby także w czasie lekcji. Korytarze przed każdą przerwą i po przerwie będą na bieżąco wietrzone.

Świetlica szkolna będzie funkcjonowała w dotychczasowych godzinach od 7.00 – 16.30. Uczniowie korzystający z obiadów w szkole, będą je spożywać, w wyznaczonym dla każdej klasy czasie, z zachowaniem reżimu sanitarnego.