W roku szkolnym 2014/2015 w naszym przedszkolu jest realizowany program profilaktyki antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”. Organizatorami programu jest Główny Inspektorat Sanitarny. Adresatami programu są dzieci grup 5 i 6 letnich. Cele główne programu: wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

 Cele szczegółowe:

                    wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów „wydobycie” dymu papierosowego.

                    zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

                    zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów

                    zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca , w których mogą być narażone na dym.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych - tytuły zajęć:

                    wycieczka

                    Co i dlaczego dymi?

                    Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

                    Co się dzieje gdy ludzie palą papierosy?

                    Jak unikać dymu papierosowego?

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. Koordynatorem programu jest pani Iwona Wojniłowicz.