Czcionka

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka w ramach podstawowej oferty edukacyjnej wykorzystujemy program, który jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000080301.pdf

Jest  to:

„Nasze Przedszkole" Program edukacji przedszkolnej, wspomagający rozwój aktywności dzieci. Autorki: M. Kwaśniewska i W. Żaba-Żabińska.