W czwartek 29 kwietnia Wędrujący Pan Kropelka zawitał do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich! Grupy "Krasnali", "Pszczółek" i "Motyli" miały okazję się z Panem Kropelką dobrze poznać!  Dzieci dowiedziały się o historii krwiodawstwa oraz o tym, że oddawanie krwi naprawdę ratuje ludzkie życie! Oprócz tego dzieci pobawiły się, wykonały przepiękne prace plastyczne oraz... obejrzały wspaniały teatrzyk! Na koniec każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i gniotki.

 

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z wydanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 26 marca 2021 r. w okresie od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. przedszkole będzie zamknięte.

W tym okresie na wniosek rodziców przedszkole zapewnia opiekę dla:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 5. wykonują działania ratownicze,

 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.


W celu zapewnienia opieki dziecku Rodzice w/w grup zobowiązani są do złożenia wniosku do dyrektora o objęcie dziecka opieką czasie ograniczenia funkcjonowania przedszkola.

Istnieje możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego dla rodziców pozostałych grup zawodowych.

Do naszego przedszkola trafiły drzewka owocowe, które zostały nam przekazane przez Urząd Miasta Piekary Śląskie. To proekologiczny pomysł, dzięki któremu… przedszkolaki zasadzą się na drzewa.

Nasze przedszkolaki z wychowawczynią zasadziły drzewka na terenie naszej placówki. Dzieci dzięki projektowi będą mogły opiekować się drzewkami, a w przyszłości zebrać owoce. Dziękujemy za drzewka owocowe i możliwość wzięcia udziału w projekcie.

 

 

Od 01.04.2021 do 16.04.2021 rodzic
składa w postaci pisemnego oświadczenia
potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.

Potwierdzenie można wysłać również mailowo - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.