Czcionka
W tym tygodniu w naszej szkole odbyły się warsztaty JUDO dla klas trzecich.
Pan Patryk Łoziak zaznajomił uczniów z podstawami judo, a przede wszystkim umiejętnością bezpiecznego upadania. Była to świetna zabawa z kulturą tego sportu.