Czcionka
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie ,,Wielka Liga Czytelników”. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: klasy 1–3 szkół podstawowych; klasy 4–6 szkół podstawowych; klasy 7–8 szkół podstawowych. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie zgłaszają się do Koordynatora swojej placówki, bibliotekarza szkolnego. Szczegóły dotyczące konkursu zawiera poniższy link: regulamin2023.pdf (wielkaliga.pl)