Czcionka
Dzień 11 listopada jest dla nas, jako Polaków bardzo ważny. Po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. Na czele państwa stanął wybrany, jako naczelnik Józef Piłsudski. Nasi przodkowie tworzyli państwo prowadząc walkę o jego granice. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole zostały zorganizowane konkursy dla klas 1-3 i 4-8. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursów:
Jury w składzie : p. Joanna Korbel, p. Jolanta Lubojańska-Kopydłowska, p. Joanna Ziętal wyłoniło w kategorii klas 1-3 następujące osoby:
a) konkurs plastyczny - „Symbole Narodowe”
I miejsce Aleksandra Zdeb kl .II a
II miejsce Emilia Żymła kl. I a
III miejsce Wojciech Grohslefd kl. II b
Wyróżnienia :
Hanna Sejfried kl. III b
Wiktoria Wójcik kl. III a
Maksymilian Hawliczek kl. III b
W klasach 4-8 ( jury w składzie : p. Jolanta Lubojańska-Kopydłowska, p. Małgorzata Zając, p. Mirosława Pala-Zdeb) wyniki konkursów przedstawiały się w następujący sposób:
a) Józef Piłsudski (plakat)
I miejsce Hanna Knaś kl. IV a
II miejsce Michalina Koryciorz kl. VIa
III miejsce Maja Popczyk kl. IV a i Jakub Wójcik kl. VI b
Wyróżnienia:
Jacek Wieczorek kl. VII a
Kinga Kamińska kl. VI a
Lena Goj kl. VI a
b) Józef Piłsudski (album)
I miejsce Maksymilian Turek kl. VIa
II miejsce Mateusz Sobczyk kl. Va
III miejsce Nadia Przybyła kl. VI a
Wyróżnienia:
Igor Gawenda kl. Va
Kacper Kamiński kl. VI b
Magdalena Koryciorz kl. IV a
Oprócz zorganizowania konkursu w klasach 1-3 i 4-8 został przeprowadzony konkurs
piosenki patriotycznej. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu „Piosenki Patriotycznej”:
I miejsce kl. VI b
II miejsce kl. V a
III miejsce kl. IV a
Wyróżnienia - kl. V b, VI a, VII a
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszych konkursach.
Organizatorzy:
Joanna Ziętal ,
Mirosława Pala-Zdeb