Czcionka
Brak dostępnego opisu zdjęcia.Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego Wielka Liga Czytelników, który skierowany jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
Klasy 1-3 szkół podstawowych;
Klasy 4-6 szkół podstawowych;
Klasy 7-8 szkół podstawowych
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie zgłaszają się do biblioteki z formularzem wypełnionym przez rodzica.
Zapraszam do podjęcia wyzwania i wzięcia udziału w konkursie.