Czcionka

W dniu 16 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Tolerancji. W poszczególnych klasach p. Natalia oraz p. Sylwia przeprowadziły zajęcia na temat tolerancji oraz wzajemnej akceptacji. Dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawa w odniesieniu do innych osób, kolegów i koleżanek. W oparciu o bajkę edukacyjną w młodszych klasach oraz o filmy edukacyjne w starszych klasach  zostały omówione sytuację szkolne, podczas których niektórzy uczniowie zachowują się wbrew zasadom tolerancji. Rozmowa z uczniami skierowała ich uwagę na takie wartości jak wzajemny szacunek, kulturalne odnoszenie się do siebie oraz braku akceptacji dla zachowań agresywnych. Uczniowie po przeprowadzonych zajęciach  na specjalnie przygotowanych  karteczkach wyrazili swoje spostrzeżenia  dotyczące tolerancji i osobiście umieścili je na szkolnej gazetce.