Czcionka
Rok 2022 ogłoszony został Rokiem Romantyzmu i właśnie dlatego lekturą tegorocznego Narodowego Czytania stały się "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. Wszyscy uczestnicy z dużym zaangażowaniem włączyli się do wspólnego czytania. Wybrane utwory zaprezentowali uczniowie klas ósmych. Dyrekcja szkoły uświetniła tę uroczystość swoją obecnością. W przyszłym roku lekturą Narodowego Czytania będzie powieść "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.
Do zobaczenia!