Czcionka
W dniach 5-14 września 2022 r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego oraz wybory na opiekunów Samorządu. Poprzedzone były one kampanią wyborczą. Uprawnieni do głosowania byli uczniowie klas III-VIII szkoły. Wśród wszystkich głosów oddanych 3 były nieważne. Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.
Zgodnie z Regulaminem w skład prezydium Samorządu Uczniowskiego weszły osoby o największej liczbie głosów, z następującym przydziałem czynności w roku szkolnym 2022/2023:
Wiktoria Goj - PRZEWODNICZĄCA SU
Paweł Janda – ZASTĘPCA
Kamila Kwiatkowska – SEKRETARZ
Nina Grzemba, Amelia Koszyk, Laura Łokas, Zuzanna Mikołajczyk – CZŁONEK
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!
Opiekunami SU zostali:
Izabela Janda,
Iwona Kowalczyk,
Izabela Nowak-Mączko.