Czcionka

Uczennice z klasy 7b w ramach lekcji wychowania do życia w rodzinie postanowiły przygotować krótkie przedstawienie teatralne dotyczące wpływu używek na ciążę kobiety. Utworzyły trzyosobowe grupy, w których jedna z nich odgrywała rolę matki zażywającej używki (narkotyki, alkohol, papierosy) a pozostałe dziewczyny wcieliły się w rolę skrzywdzonych dzieci. Po każdej odegranej scenie główna narratorka, którą była Wiktoria wyświetlała slajdy, które zawierały opisy wpływu używek na rozwój płodu. Dziewczyny chętnie wzięły udział w przygotowanym przez siebie przedstawieniu teatralnym. Zwróciły uwagę, jaka jest ważna rola matki w rozwoju dziecka.