Pragnę złożyć gorące podziękowania wszystkim rodzicom, pracownikom obsługi oraz nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie i zorganizowanie szkolnego festynu. Dzięki Państwa pracy i poświęceniu po raz kolejny mogliśmy cieszyć się licznym przybyciem gości, na których czekały rozmaite atrakcje.

Państwa wysiłek oraz zaangażowanie przyczyniły się do pozyskania funduszy, które posłużą do zakupu potrzebnych pomocy dydaktycznych. Mamy nadzieję, że tak wspaniała współpraca rodziców, uczniów i nauczycieli nadal będzie układała się pomyślnie, przynosząc wiele dobrego szkole oraz jej uczniom.

Teresa Oleszko

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

w Piekarach Śląskich

 

 Dzisiejszy DZIEŃ SPORTU - DZIEŃ DZIECKA spędziliśmy w naszej szkole bardzo wesoło. Dla najmłodszych przygotowaliśmy stoiska z zabawami sportowymi, a dla starszych zorganizowaliśmy rozgrywki sportowe m.in. piłka siatkowa dziewcząt klas V-VII, turniej koszykówki, mecze piłki nożnej oraz dwa ognie.

Było wesoło, sportowo, a nawet ekstremalnie.
Mnóstwo energii, dobrej muzyki i zabawy. 
Atrakcji co niemiara, jedzenie przepyszne, a to wszystko zorganizowane wspólnymi siłami.
Dziękujemy za ten czas.

REGULAMIN FESTYNU RODZINNEGO

 W DNIU 29 MAJA 2018 r.

 

Klasy 1-3 wraz z nauczycielami uczestniczyły w tworzeniu łańcuchu z odblasków na Kopcu Wyzwolenia. Wraz z uczniami innych szkół pobiliśmy rekord Polski ! Było nas aż 1388 osób!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Prosimy o zapoznanie się z Listem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

W dniu 8 maja uczniowie klas I - III uczestniczyli w projekcie edukacyjnym UNICEF – „zaWODY dla AFRYKI”. Prelekcje przeprowadziła pedagog p. Dorota Zając. W ramach projektu uczniowie dowiedzieli się jak wygląda sytuacja dostępu do wody na świecie. Celem projektu było: przekazanie uczniom wiedzy na temat znaczenia wody w życiu człowieka, uświadomienie dzieciom, iż są regiony świata, gdzie dostęp do wody jest ograniczony, kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody. Uczniowie zapoznali się z prezentacją multimedialną oraz krótkimi filmikami dotyczącymi projektu.