Przedszkole w okresie od 16 listopada 2015 r. do 31 maja 2016 r. brało udział w projekcie "Przedszkole Talentów", realizowaliśmy zadania przewidziane w regulaminie konkursu. Celem konkursu jest rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań oraz talentów. Przedszkole powinno uczyć kreatywności najmłodszych poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań. Po wykonaniu wszystkich zadań i ocenie jury otrzymaliśmy dyplom "PRZEDSZKOLA TALENTÓW".
 
 Zadania konkursu:
 1. Przeprowadzenie dnia talentu w przedszkolu, podczas którego dzieci będą mogły zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, taneczne, gimnastyczne, plastyczne.
 2. „Przedszkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych”- zorganizowanie gier i zabaw kształtujących umiejętność dodawania i odejmowania u dzieci.
 3. Przeprowadzenie przedszkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem „Brzechwa i Tuwim dzieciom”.
 4. Zorganizowanie wycieczki po okolicy pn.: „Poznaję swoje otoczenie”, która ma na celu wyuczenie nawyku wynajdywania charakterystycznych punktów, mogących ułatwić odnalezienie się w różnych miejscach.
 5. Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka, ze wskazaniem sytuacji przyczynowo-skutkowej.
 6. „Poznaję kształty i figury geometryczne” – zaktywizowanie dzieci do rysowania i wyklejania figur ze wskazaniem wielkości przedmiotu.
 7. Zainicjowanie zabawy „Mój mały sklep” mającej na celu przybliżenie wiedzy związanej z objętością i wagą danego przedmiotu/artykułu oraz ilością danych przedmiotów jednego rodzaju na półce, jak
  i klasyfikacją (rodzaj, barwa, wielkość, kształt, ciężar, warzywa i owoce, słodycze…).
 8. Dziecko w uporządkowanym świecie – dostrzeganie powtarzalności następujących po sobie: pór roku i dni, dat w kalendarzu…
 9. Przeprowadzenie zajęć w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych lub samodzielnie wykonanych pacynek nt. kontaktów z nieznajomymi. W starszej grupie można wprowadzić elementy dramy. Przedstawione sytuacje mają na celu zachowanie daleko idącej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, którzy proponują poczęstunek, chcą poznać nasz adres, odprowadzić, coś ciekawego pokazać, wybranie odpowiednich postaw w danej sytuacji.

ZADANIE 1

Przeprowadzenie dnia talentu w przedszkolu, podczas którego dzieci będą mogły zaprezentować swoje talenty (np. muzyczne, taneczne, plastyczne).

14 stycznia odbyło się w naszym przedszkolu Kolędowanie. Celem konkursu było: wspieranie najzdolniejszych wokalnie przedszkolaków, propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci,  promocja młodych wykonawców oraz ich talentów.

W Kolędowaniu wzięło udział 6 uczestników: Antoś (6 l.), Julia (3 l.), Agatka (4 l.), Madzia (3 l.), Laura (6 l.), Zosia (4 l.). Dzieci zaśpiewały najpopularniejsze kolędy utrzymując nas w tym dniu w poświątecznym nastroju.

Do wspólnego kolędowania zostali zaproszeni goście – muzyk: Pan Wiktor Trojanowski oraz Pani Ewelina Dehn wraz z podopiecznymi z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Kolędowanie rozpoczęło się występem gości z Warsztatów Terapii Zajęciowej, a zakończyło mini recitalem Wiktora Trojanowskiego.

Zaproszeni goście byli jury w naszym Kolędowaniu. Jednogłośnie stwierdzili, że każde wykonanie kolędy przez małych artystów było wyjątkowe i każdy uczestnik koncertu zasługuje na drobny upominek. Wszystkim dzieciom zostały wręczone dyplomy oraz drobne upominki.

 ZADANIE 2

„Przedszkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych – zorganizowanie gier i zabaw kształtujących umiejętność dodawania i odejmowania u dzieci”.

Biedronki (5 latki) i Krasnale (4 -5 latki) wzięły udział w „Mistrzostwach w grach edukacyjnych”. Dzieci zostały podzielone na dwa zespoły. Każdy zespół miał do wykonania 4 zadania, które kształtowały umiejętność dodawania i odejmowania, sprawnego rachowania oraz rozwijały umiejętność logicznego myślenia. Obie grupy spisały się świetnie i każda z nich zdobyła po tyle samo punktów.

ZADANIE 3

Przeprowadzenie przedszkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem „Brzechwa i Tuwim dzieciom”.

11 lutego odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Brzechwa i Tuwim dzieciom”. Celem konkursu było:

 • popularyzowanie poezji dziecięcej,

 • rozwijanie zdolności recytatorskich,

 • zainteresowanie dzieci poezją,

 • zachęcanie do występów na scenie,

 • prezentacja umiejętności dzieci,

 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

W konkursie recytatorskim wzięło udział jedenastu uczestników i zaprezentowało następujące wiersze:

3 latki

 1. Julia - „Murzynek Bambo”, Julian Tuwim

 2. Jakub - „Pan Hilary”, Julian Tuwim

 3. Emilia - „Pan Hilary”, Julian Tuwim

4 – latki

 1. Lena - „Leń”, Jan Brzechwa

 2. Zosia - „Samochwała”, Jan Brzechwa

 3. Rafał - „Żuk”, Jan Brzechwa

 4. Piotr - „Abecadło”, Julian Tuwim

 5. Agata - „Pomidor”, Jan Brzechwa

5 – latki

 1. Mateusz - „Tańcowała igła z nitką”, Jan Brzechwa

 2. Dominika - „Samochwała” Jan Brzechwa

6 – latki

 1. Laura - „Foka”, Jan Brzechwa

Jury w naszym konkursie były Panie z biblioteki miejskiej i szkolnej, Pani Ania i Pani Krysia.

Przyznały dwa pierwsze miejsca. Otrzymały je dziewczynki – Laura i Dominika, drugie miejsce zajęła Lena i trzecie miejsce zajął Jakub. Reszta uczestników została uhonorowana wyróżnieniami. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy!

ZADANIE 4

Zorganizowanie wycieczki po okolicy „Poznaję swoje otoczenie”, która ma na celu wyuczenie nawyku wynajdywania charakterystycznych punktów mogących ułatwić odnalezienie się w różnych miejscach.

Nasze przedszkole mieści się w Piekarach Śląskich, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku. Miasto leży nad rzeką Brynicą w południowej części Wyżyny Śląskiej. Według danych urzędu miasta Piekary Ślaskie ze maja 2014 roku miasto liczy 54 783 mieszkańców, powierzchnia zajmuje 39,98 km², a gęstość zaludnienia wynosi 1370 os./km². Miasto podzielone jest na 7 dzielnic. Nasza placówka znajduje się w dzielnicy Dąbrówka Wielka. W naszej dzielnicy głównym punktem odniesienia jest Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dąbrówce Wielkiej a tuz obok niej Dom Parafialny. Drugim ważnym punktem jest budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2. Na jego terenie znajduje się również duży plac zabaw z którego korzysta cała dzielnica. Na terenie Piekar Śląskich mamy dużo powojennych bunkrów i schronów lotniczych. Jeden bunkier, oddany dla zwiedzających, znajduje się w Dąbrówce. Na zwiedzanie bunkru wybrała się grupa Biedronek (6 – latki).

ZADANIE 5

Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka, ze wskazaniem sytuacji przyczynowo – skutkowej.

Celem zadania było:

- rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności interpretowania zdarzeń przedstawionych na obrazkach,
- kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia faktów,
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

Grupa Krasnale (4 – 5 latki) i Biedronki (5 - latki) wysłuchały słuchowiska a następnie wskazały kolejność zdarzeń na podstawie pytań opiekuna. Krasnale wysłuchały opowiadania Małgorzaty Strzałkowskiej „Biała Królowa” a Biedronki - „Marchewkowy tort” autorstwa Grzegorza Kasdepskiego.

Po wysłuchaniu opowiadań dzieci odpowiadały na pytania nauczyciela i układały plansze obrazkowe zgodnie z kolejnością wydarzeń. Po skończonej pracy grupa Krasnalków narysowała ilustracje do swojego opowiadania o Białej Królowej.

ZADANIE 6

„Poznaję kształty i figury geometryczne” - zaktywizowanie dzieci do rysowania i wyklejania figur ze wskazaniem wielkości przedmiotu.

Do zadania szóstego przystąpiły grupy: Słoneczka (3 latki), Misie (4 latki) i Biedronki (5 latki). We wszystkich grupach głównym celem zadania było:

 • utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt

 • zgodna współpraca w grupach,

 • wzbogacenie słownictwa dzieci,

 • kształcenie twórczej wyobraźni.

We wszystkich grupach wiekowych, podczas prowadzonych zajęć, dzieci zostały zaznajomione z nazwami prostych figur geometrycznych. W zajęciach wykorzystano plastikowe oraz papierowe figury geometryczne, dzięki którym dzieci miały możliwość manipulowania, a także tworzenia z nich własnych kompozycji. Zostały również wykorzystane plansze na których dzieci przyczepiały brakujące figury geometryczne. Zadania stawiane dzieciom w czasie zajęć pozwoliły również na realizację takich zagadnień jak: wyodrębnianie cech wielkościowych, klasyfikowanie figur wg. kształtu, wielkości i koloru czy tworzenie zbiorów, których elementy spełniają określone warunki. Dzieci wykonały także prace plastyczne z wykorzystaniem figur geometrycznych. Podczas pracy przedszkolaki wykazały się niezwykłą pomysłowością i fantazją. 

ZADANIE 7

Zainicjowanie zabawy „Mój mały sklep” mającej na celu przybliżenie wiedzy związanej z obojętnością i wagą danego przedmiotu oraz ilością danych przedmiotów jednego rodzaju na półce, jak i klasyfikacja.

Celem zadania było:

 • kształtowanie umiejętności grupowania przedmiotów wg cechy jakościowej,

 • wdrażanie do logicznego myślenia,

 • umiejętność określenia wagi towaru.

Grupa Misie (4 latki) i grupa Krasnale (4 – 5 latki) w swoich salach zorganizowały sklepy spożywcze. Krasnale by stworzyć sklep, przyniosły do przedszkola pudełka po produktach spożywczych, owoce i warzywa. Wspólnie z nauczycielką stworzyły sklep spożywczy. Posegregowały na półkach produkty zgodnie z ich przeznaczeniem, policzyły i poważyły na wadze szalkowej. Zaprezentowana została również waga elektryczna. Grupa Misiów do swojego sklepu wykorzystała zabawki znajdujące się w sali. Użyła również swojej wyobraźni by kolorowe klocki zamienić na warzywa i owoce. Misie również klasyfikowały i przeliczały swoje produkty. Po skończonych zajęciach dydaktycznych przyszedł czas na zabawę. Obie grupy bawiły się w sklep. Dzieci kupowały, sprzedawały, ważyły produkty.
 

ZADANIE 8

Dziecko w uporządkowanym świecie – dostrzeganie powtarzalności następujących po sobie: pór roku i dni, dat w kalendarzu.

Najstarsza grupa – Biedronki przeprowadziła zajęcie związane z następstwem czasu.

Dzieci przypomniały kolejność pór roku, zauważyły, że ta kolejność co roku jest taka sama. Pory roku odtworzyły w układaniu kolejno miesięcy oraz zaznaczając je kolorami na przygotowanej wcześniej kartce. Biedronki wykazały się również znajomością dni tygodnia. Potrafią również wskazać miesiące, tygodnie i dni na kalendarzu.

21 marca całe przedszkole żegnało zimę i witało wiosnę. W ten dzień w naszym przedszkolu królował kolor zielony. Wszyscy zebraliśmy się w jednej sali by pośpiewać o wiośnie, rozwiązać zagadki i wiosenne quizy. Na tę okoliczność została przygotowana marzanna, którą dzieci zabrały na spacer po okolicy przedszkola. Śpiewały i wiwatowały hasła, które miały przepędzić zimę. Na sam koniec w bezpiecznym miejscu spaliły marzannę.

Cel zadania:

 • poznanie i rozumienie cykliczności pór roku, dni tygodnia, miesięcy,

 • zapoznanie z nazwami i kolejnością dni tygodnia, miesięcy.

ZADANIE 9

Przeprowadzenie zajęć w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek lub samodzielnie wykonanych pacynek na temat kontaktów z nieznajomymi. Przedstawione sytuacje mają na celu zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, którzy proponują poczęstunek, chcą poznać nasz adres, odprowadzić, coś ciekawego pokazać; ważne jest wybranie odpowiednich postaw w danej sytuacji.

19.01 do naszego przedszkola zawitali aktorzy z Polskiego Teatru Historii z Mikołowa z przedstawieniem pt. „Czerwony Kapturek”. Bezpośredni kontakt z aktorami był dla dzieci niemałym przeżyciem, a wilk siał prawdziwy postrach wśród publiczności, która nagradzała artystów gromkimi brawami. Po skończonym przedstawieniu aktorzy przeprowadzili z dziećmi krótką pogadankę na temat kontaktu z obcymi oraz zachowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Pogadanki były kontynuowane w poszczególnych grupach.

03.03 w grupie Krasnali (4 – 5 latki) zostało zaprezentowane słuchowisko pt. „Jaś i Małgosia”. Dzieci słuchały z zaciekawieniem losów rodzeństwa. Po wysłuchaniu opowiadania poukładaliśmy kolejność wydarzeń i podsumowaliśmy zachowania bohaterów. Dzieci doszły do wniosku, że nie wolno ufać obcym i zawsze trzeba być ostrożnym w kontaktach z nimi. Po wysłuchaniu bajki dzieci wykonały papierowe pacynki oraz papierowy domek z piernika. Potem wspólnie odgrywały sceny z przedstawionej bajki.

Cel zadania:

 • uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw mogących wypływać z kontaktów z osobami obcymi,

 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań,

 • budowanie podstawowych postaw asertywnego zachowywania się w kontaktach z ludźmi.