Jednym z celów podstawy programowej jest wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno wiedzieć jak trzeba zachować się w sytuacjach zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc.
 
10 maja nasze przedszkole odwiedzili przedstawiciele WOPR - u, Policji oraz Straży Pożarnej. WOPR przedstawił  nam zasady bezpiecznej kąpieli nad różnymi zbiornikami wodnymi, zaprezentował sposób reanimacji osoby która tonęła. Pani Policjantka opowiedziała o bezpiecznym poruszaniu się po drogach oraz w sytuacja dla nas zagrażających jak np. atak psa. Wszystkie dzieci otrzymały od piekarskiej Policji odblaskowe bransoletki. Staż pożarna wzbogaciła wiedzę dzieci na temat ochrony przeciwpożarowej oraz sprawdziła czy dzieci znają numery alarmowe. Wszystkim gościom dziękujemy za cenne informacje!