Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie

od 5 marca do 15 marca 2019 r. zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

 

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli, prosimy rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola o wypełnienie i złożenie DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DO 4 marca 2019 r. w sekretariacie szkoły.

Brak złożenia w/w deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją uczęszczania dziecka do przedszkola. Dokumenty można pobrać <TUTAJ>

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!