Czcionka
W poniedziałek (13.05.2024 r) odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom dwóch konkursów miejskich organizowanych przez naszą szkołę: II Miejskiego Konkursu
Fizyczno-Historycznego "Bogowie i Planety" oraz II Miejskiego Konkursu Mitologicznego „Wierzenia starożytnych Greków”. Po przemówieniu Pana dyrektora zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia 2 prezentacji multimedialnych poświęconych tematyce konkursowej. Następnie wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Poniżej przedstawiamy wyniki obu konkursów miejskich.
W II Miejskim Konkursie Mitologicznym „Wierzenia starożytnych Greków” wytypowano następujących laureatów
(kategoria klas V-VI):
I miejsce Marcin Szostok ZSP3 i Kinga Goj ZSP2
II miejsce Igor Gawęda ZSP2
III miejsce Kacper Rudzki MSP1
WYRÓŻNIENIA: Jakub Hryniewski MSP1 i Karol Goj ZSP2
Z kolei w konkursie Fizyczno-Historycznym
" Bogowie i planety" w kategorii klas VII-VIII nagrody otrzymali:
I miejsce Angelika Jarka MSP11
II miejsce Laura Bukalska ZSP2
III miejsce Jakub Berny MSP11 i Zofia Nowak ZSP2
WYRÓZNIENIA: Bartosz Uherek ZSP2, Jacek Wieczorek ZSP2 i Magdalena Solak MSP1
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, a także rodzicom za zaangażowanie i udział w naszych konkursach. Zapraszamy uczniów szkół z Piekar Śląskich do ponownego udziału w IIII edycji obu konkursów, która odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.
Organizatorzy:
Joanna Ziętal,
Julia Skopp-Brzezińska