Czcionka
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę rzeczy potrzebnych na Ukrainie. Powyżej podziękowanie jakie otrzymaliśmy.
Organizacja pozarządowa „Mój Świat”, zrzeszająca młodzież niepełnosprawną na skutek niepełnosprawności intelektualnej, składa serdeczne podziękowania za Waszą wrażliwość i zdolność do empatii, umiejętność i chęć wspierania osób potrzebujących. Dziękujemy za wsparcie w tak trudnym dla nas czasie Ukrainy. Niech dobro, które zasiewasz wokół siebie, podziękuje po stokroć. Życzymy harmonii i spokojnego nieba nad głową.
Ukraina Tarnopol Październik 2023