Czcionka
Zachęcamy do zaangażowania się w akcję MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI! Celem programu jest podnoszenie świadomości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin i dzieci, w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zachęcenie do oddawania elektrośmieci oraz zużytych baterii. Pojemnik na baterie znajduje się przy wejściu do szkoły.
W terminach: 28 - 29 - 30 listopad i 12 - 13 - 14 grudzień odbędzie się zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który będzie można składać na naszym szkolnym placu.
Wszystkie zebrane elektrośmieci są bezpłatnie odbierane przez ElektroEko i przekazywane do przetworzenia. Masa zebranych elektrośmieci przeliczana jest na punkty (przeliczenia dokonuje ElektroEko). Za zebrane elektrośmieci szkoła otrzymuje punkty odpowiadające rodzajowi oddanych odpadów. Punkty kumulowane są na indywidualnym koncie szkoły. Zebrane punkty wymieniane są na pomoce dydaktyczne z Katalogu Pomocy Dydaktycznych. Otrzymaliśmy wiele materiałów promocyjnych i prezenty w postaci gier.
Zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w akcję i prosimy o poinformowanie najbliższych, sąsiadów, pobliskie firmy, instytucje o naszej zbiórce. Plakaty informujące o terminie zostaną rozwieszone w dzielnicy. Program będzie trwał przez cały rok szkolny, o teminach większych zbiórek będziemy informować.
Z GÓRY WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY! Wiemy, że możemy zawsze na Was liczyć