Czcionka

W tym tygodniu uczniowie klas IV - VI wzięli udział w "terenowej powtórce słówek z języka angielskiego". Uczniowie zostali poproszeni o odnalezienie wszystkich obrazków, które zostały umieszczone w szkole i podanie ich angielskich nazw. Cóż to były za poszukiwania!