OPIEKUN : p. Barbara Fricowska
 
 

 

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działania na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.      

Wolontariusz - to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na innych osób.

                                                           

Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest:

* rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska,

* zapoznawanie z ideą wolontariatu,

* wspieranie ciekawych inicjatyw, działań edukacyjnych,

* pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach,

* rozwijanie pasji i zainteresowań,

* kształtowanie postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności.

 

WOLONTARIAT TO DAR CZASU I SERCA!!! 

 

NASZE DZIAŁANIA:

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU NA ZAJĘCIACH Z PRZEDSZKOLAKAMI

DEBATA O DOPALACZACH

ZAJĘCIA "BAŚNIOWY ŚWIAT"

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU W DOMU DZIECKA

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU W SCHRONISKU

ZOSTAŃ MIKOŁAJEM

POMOC DLA BURKA

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU W SCHRONISKU DLA BEZPAŃSKICH PSÓW

ESCAPE ROOM NA LEKCJI DORADZTWA ZAWODOWEGO

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU W PRZEDSZKOLU

REGIONALNE FORUM DORADZTWA ZAWODOWEGO

GÓRA GROSZA

 

 
 
KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA