Cel programu: Celem programu jest edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w domu, w szkole, na drodze i w czasie zabawy.

Termin realizacji: cały rok szkolny (klasy I)             

Koordynator: p. Dorota Zając, Wychowawca klas I

 
 
FESTIWAL NAUKI
 

Termin realizacji:

Koordynatorzy: p. Izabela Nowak– Mączko, p. Izabela Janda

 

 
 
 
 

Bezpiecznie 

 

na drodze!

 
 
 
 
 
 
Cel projektu: Przestrzeganie zasad zachowania na drogach. Znaczenie sygnalizacji świetlnej dla bezpieczeństwa pieszych oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na dworze. Zapoznanie z budową roweru oraz zasadami obowiązującymi rowerzystów. Unikanie następstw wypadków drogowych.
 
Termin realizacji: klasy I - III rok szkolny 2017/2018
 
Koordynatorzy: p. Sylwia Mirzejewska, p. Barbara Liwowska, p. Jolanta Lubojańska-Kopydłowska
 
 
 
 

Cel projektu: propagowanie bezpiecznego korzystania z sieci przy wykorzystaniu popularnych i lubianych przez dzieci metod: konkursów, kolorowanek i innych form edukacji poprzez zabawę. Główny element zajęć stanowi kreskówka pt. „Sieciaki” przekazująca dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

Termin realizacji: 

Koordynator: p. Dorota Zając, p. Patrycja Kwiatek

 
 

 PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY

 
 

Cel programu: Kompleksowy system pomocy dla uczniów z dysleksja, mających trudności w opanowaniu reguł ortograficznych. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń sprzyja rozwojowi myślenia twórczego, usprawnia funkcje percepcyjno – motoryczne warunkujące prawidłowy przebieg procesu uczenia się, a także stymuluje ogólny rozwój ucznia.

Termin realizacji: klasy II – VII -  cały rok szkolny 2017/2018

Koordynatorzy: p. Dorota Zając

 
 
Cel projektu: Promowanie zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla wielu dzieci zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii (picia alkoholu,   stosowania przemocy).

Termin realizacji: rok szkolny 2017/2018

Koordynatorzy: p. Sabina Gendziwełna, p. Patrycja Kubica

 
 
 
My i ekologia

Cel projektu: Uświadomienie uczniom, że ochrona środowiska naturalnego tak naprawdę zaczyna się od własnego kosza na śmieci. W ramach projektu dzieci uczestniczą w akcji „Sprzątanie Świata” oraz działają w Szkolnym Kole LOP-u.

Termin realizacji: rok szkolny 2017/2018

Koordynatorzy: p. Izabela Janda, p. Barbara Liwowska.

 

Owoce w szkole

 Program dla klas I - III

 

 Szklanka mleka

 Program dla klas I - VI
 

Cel programów: Nabycie nawyków właściwego odżywiania się, tak ważnego w okresie wzrostu organizmu.

Termin realizacji: rok szkolny 2017/2018

 Koordynator: p. Elżbieta Godula

 ŻYWIENIE NA WAGĘ ZŁOTA

Cel programu: utrwalenie zasad zdrowego żywienia oraz przeciwdziałanie złym nawykom żywieniowym. W realizację programu są zaangażowane wszystkie klasy, a podsumowanie nastąpi w czerwcu 2017 r.

Termin realizacji: rok szkolny 2017/2018

Koordynator: p. Elżbieta Godula

 

Znalezione obrazy dla zapytania dziecko w sieci

Cel programu: program poświęcony jest bezpieczeństwu dzieci w Internecie.

Termin realizacji: klasy I-VII,  luty 2018

Koordynator: pedagog szkolny p. Barbara Fricowska, p. Patrycja Kwiatek

 

Znalezione obrazy dla zapytania mega misja

Cel programu: program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. A wszystko w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym pomagają animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty.

Termin realizacji: rok szkolny 2017/2018

Koordynator: p. Patrycja Kwiatek

Znalezione obrazy dla zapytania umiem pływac program

Cel programu: wyjazdy uczniów na zajęcia pływania, zagospodarowanie czasu wolnego z uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole oraz poza nią.

Termin realizacji: cały rok szkolny 2017/2018

Koordynator: wychowawcy klas I-III

 

 Znalezione obrazy dla zapytania akcja śniadanie daje moc

Cel programu:  to edukacyjny program na temat zasad zdrowego żywienia.

Termin realizacji: cały rok szkolny 2017/2018

Koordynator: wychowawcy klasy I-III

Znalezione obrazy dla zapytania smak życia czyli debata o dopalaczach

Cel programu:  Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami

Termin realizacji:  rok szkolny 2017/2018

Koordynator: p. Barbara Fricowska