15 września odbyło się spotkanie uczniów klas I - III z przedstawicielami Miejskiej Komendy Policji z Wydziału Ruchu Drogowego w Piekarach Śląskich.

SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2017

15 - 17 WRZEŚNIA

24. EDYCJA AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA PRZEBIEGA POD HASŁEM:

„Nie ma śmieci - są surowce"

 

 

Tradycyjnie już nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Sprzątanie Świata”. Uczniowie klasy II z wychowawczynią  p. Jolantą Lubojańską - Kopydłowską oraz IV a z wychowawczynią p. Patrycją Kubicą i nauczycielką przyrody p. Izabelą Janda porządkowali najbliższe otoczenie szkoły. Koordynatorem akcji była p. Izabela Janda.

Drodzy Rodzice!


Dnia 11.09.2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami. Serdecznie zapraszamy.

 

W naszej szkole, oprócz dziennika w wersji papierowej, będzie funkcjonował również dziennik elektroniczny. Nowoczesny Rodzic, który uczestniczy aktywnie w wychowaniu i edukacji swojego dziecka, potrzebuje bieżących danych o jego postępach w nauce oraz stałego kontaktu ze szkołą, by móc wymieniać się z nią istotnymi informacjami. Rodzic otrzymuje możliwość bieżącej kontroli ocen i frekwencji swojego dziecka, w tym m.in. informację o dacie wystawienia oceny, jej kategorii, wadze w liczeniu średniej oraz o tym, który Nauczyciel dany stopień wystawił.

Każdy rodzic otrzyma od wychowawcy klasy swój login i hasło potrzebne do zalogowania się na stronie, gdzie znajduje się dziennik elektroniczny - https://synergia.librus.pl/. Dostęp do e-dziennika jest bezpłatny. Polecamy zapoznać się z prezentacją dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia.

Obiady w naszej szkolnej stołówce będą wydawane od 11 września. W związku z tym prosimy uczniów, którzy będą z nich korzystać o zgłoszenie tego faktu u kierownika świetlicy p. Elżbiety Goduli do 6 września (środa). Koszt jednego obiadu wynosi 3 zł, we wrześniu to 45 zł.

Numer konta bankowego, na które prosimy wnosić opłatę za obiady

(płatne do 10 każdego miesiąca).

AKTUALNE KONTO BANKOWE

87 1020 2313 0000 3102 0556 2584

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów klas I - VII, w przypadku których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 514 zł netto. Wnioski są do pobrania na stronie internetowej i u pedagoga szkolnego (s. 39 piętro II) lub w sekretariacie szkoły. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatniego miesiąca (tj. sierpień) oraz innych dochodach. Termin składania kompletnych wniosków mija z dniem 15 września 2017 r. 

 

26 sierpnia odbyły się V Powiatowe Dożynki w Piekarach Śląskich. Wśród występujących nie zabrakło naszych reprezentantów. Uczennice klasy piątej: Justyna Lasok, Wioleta Mikunda i Kinga Polok wystąpiły z repertuarem śląskich pieśni. Dziewczynki do występu przygotowały się pod czujnym okiem pani Jolanty Lubojańskiej – Kopydłowskiej.