Informujemy, że 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) został ustanowiony Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, jest to dzień wolny od pracy.