25 września, w 98. rocznicę urodzin założyciela Zespołu „Śląsk”, obchodziliśmy Dzień Pamięci Stanisława Hadyny. Z tej okazji, jak co roku, w Koszęcinie spotkały się szkoły Jego imienia oraz szkoły należące do grupy „szkół hadynowskich”.

Dzieci z naszej szkoły pod opieką pani Wicedyrektor Doroty Zając, pani Patrycji Kubicy, pani Anny Piofczyk oraz pani Jolanty Lubojańskiej-Kopydłowskiej, które odwiedziły Koszęcin poznawały zespół pałacowo-parkowy wraz z przewodnikiem, wysłuchały opowieści o historii i współczesnej działalności Zespołu. Była także okazja do wspólnej artystycznej pracy podczas warsztatów wokalnych i tanecznych pod kierunkiem pedagogów Zespołu „Śląsk”. 

Nawiązując do tradycji apeli jakie niegdyś odbywały się w Słonecznej Republice Stanisława Hadyny, także w tym dniu spotkanie szkół hadynowskich rozpoczęło się właśnie w ten sposób. W uroczystym Apelu udział wzięli Dyrektorzy szkół, uczniowie, nauczyciele oraz Dyrekcja i pracownicy Zespołu „Śląsk”. W asyście pocztów sztandarowych delegacje szkół złożyły kwiaty pod pamiątkową tablicą patrona Zespołu, wspólnie odśpiewano hymn „Mowo moja” - kompozycję Stanisława Hadyny do słów Władysława Młynka. Dyrektorzy placówek edukacyjnych, jak co roku wymienili się doświadczeniami w zakresie edukacji regionalnej, a z początkiem nowego roku szkolnego dyskutowali także o planach i wspólnych przedsięwzięciach pod egidą Zespołu „Śląsk”.

Na doroczne spotkanie w Koszęcinie nasi uczniowie z klasy IV b i V, pod kierunkiem pani Jolanty Lubojańskiej–Kopydłowskiej przygotowali prezentacje sceniczną, którą można było podziwiać w Sali  Balowej Pałacu. Wszyscy wzięli także udział w koncercie laureatów odbywającego się w tym dniu IV Europejskiego Konkursu „Rozśpiewany Śląsk”.

W Dniu Pamięci Stanisława Hadyny udział wzięły: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku, Polska Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny w Bystrzycy na Zaolziu, Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Hadyny w Chorzowie - Maciejkowicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 im. Jerzego Wójcika w Piekarach Śląskich i Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie.