Drodzy Rodzice! Kochani Uczniowie!

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z sukcesów z egzaminu ósmoklasisty. Uzyskane wyniki z poszczególnych przedmiotów są zdecydowanie wyższe od średnich wojewódzkich i krajowych oraz znacznie wyższe od średniej w naszym mieście!

Z języka polskiego nasza średnia to 72%, przy 56,39% powiatu, 59% województwa i kraju.

Cieszy nas bardzo również wynik uzyskany z matematyki. Średnia szkoły wyniosła 56,57%, w porównaniu wynik naszego miasta to 41,76%, województwa i kraju 46%. Najwyższy wynik indywidualny w naszej szkole to 95%. Należy także wspomnieć, że aż trójka uczniów otrzymała wyniki powyżej 90%!

Natomiast z egzaminu języka angielskiego średnia szkoły to 57,43%, przy 50,25% powiatu, 55% województwa, 54% kraju.

Uzyskane wyniki pozwoliły naszej szkole osiągnąć znacznie wyższe staniny wymagań edukacyjnych w porównaniu do lat poprzednich. Nasze wyniki z języka polskiego i z matematyki były najwyższe w całym mieście! Jeszcze raz serdecznie gratulujemy uczniom, przekazując jednocześnie podziękowania dla nauczycieli – Pani Beaty Krawczyk, Pani Izabeli Nowak-Mączko oraz Pani Magdalenie Szołtysik i Pani Oldze Szczepaniak, a także rodzicom za ich wkład w przygotowanie do egzaminu, w tak trudnym dla nas wszystkich czasie – pandemii koronowirusa.