Od 25.05 przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie szkoły dla uczniów klas I - III, konsultacje dla uczniów klasy VIII oraz zajęcia rewalidacyjne. Rodziców, którzy zadeklarowali udział w zajęciach,  prosimy o zapoznanie się z WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE  MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 16  W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM nr 2 W PIEKARACH ŚLĄSKICH.