Dnia 5. marca 2020 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Piekarach Śląskich odbyła się 6. edycja miejskiego konkursu grafiki komputerowej pt. "Pomnik Powstańca Śląskiego". Uczeń Przemysław Chrobok z klasy III zajął I MIEJSCE, natomiast uczennica Dominika Gajdzik z klasy III, zajęła II MIEJSCE.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania uczniów informatyką, propagowanie wśród dzieci grafiki komputerowej jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej, kształtowanie tożsamości regionalnej i pobudzanie zainteresowania własnym środowiskiem, poznanie historii Powstań Śląskich, uczczenie rocznicy 100-lecia Powstań Śląskich,  kształtowanie wrażliwości estetycznej, patriotycznych postaw dzieci, wykorzystywanie programu rysunkowego Paint.  Gratulujemy!!!