Prosimy o zapoznanie się w dzienniku elektronicznym

ze zmianami w planie lekcji.

Zmiany obowiązywać będą od 27 stycznia.

Proszę zwrócić uwagę na zakres dat,

ponieważ do końca ferii widoczny jest jeszcze poprzedni plan.