Informujemy Rodziców, że w roku szkolnym 2019/2020 w klasach I - VIII uczniowie będą pracowali w oparciu o podręczniki i materiały ćwiczeniowe z dotacji MEN. Rodzice są zwolnieni z zakupu podręczników dla swoich pociech. Jedyny wyjątek to RELIGIAWykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych do zakupu znajdziemy w zakładce Wykaz podręczników.