W związku z utrzymującą się falą upałów organ prowadzący wyraża zgodę, aby 13, 14 oraz 17 i 18 czerwca zajęcia lekcyjne trwały 30 minut, zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czas trwania lekcji:
1. 8:00-8:30
2. 8:40-9:10
3. 9:20-9:50
4. 10:00-10:30
5. 10:45-11:15
6. 11:30-12:00
7. 12:15-12:45
Świetlica czynna zgodnie z ustalonymi godzinami pracy.