Drodzy Ósmoklasiści!

Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Do Waszej dyspozycji udostępniony jest elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Na podjęcie ostatecznych decyzji macie dużo czasu, gdyż proces wyboru szkół i składania wniosków będzie trwał od 13 maja do 25 czerwca.

ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI

Pamiętajcie, że do 25 czerwca musicie dostarczyć do szkoły I wyboru wydrukowany i podpisany wniosek oraz osiągnięcia w postaci świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Zapraszamy do pobrania i lektury bezpłatnego poradnika dla Kandydatów i ich Rodziców „Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku?” autorstwa eksperta firmy VULCAN. Poradnik można pobrać wchodząc na stronę https://2roczniki.pl