PROCEDURY ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU
Z WYSTĄPIENIEM EPIDEMII COVID-19 W ZS-P2

 

 

 

BEZPIECZNE DZIECKO - BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

Instrukcja dezynfekcji rąk

Instrukcja mycia rąk

Instrukcja zakładania i ściągania maseczki

Instrukcja zakładania i ściągania rękawic