Brak automatycznego tekstu alternatywnego.

Zakończyliśmy zbiórkę żywności i artykułów biurowych dla Polaków mieszkających na Kresach zorganizowaną przez Stowarzyszenie Patriotyczne” Kresy” w Częstochowie.
Prawie wszystkie klasy zaangażowały się w akcję i chętnie przynosiły potrzebne rzeczy. Zebrane dary zostały już przekazane potrzebującym.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w akcję i okazali wielkie serce.